Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Unraveling the interaction between soil microbiomes and their potential for restoring polluted soils