Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Unraveling the potential of a combined nitritation-anammox biomass towards the biodegradation of pharmaceutically active compounds