Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Update, conclusions, and recommendations for water resources in algeria: Water quality, treatment, protection, and development