Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Upgrading a decision support system for air-scour control in flat sheet membrane bioreactors