Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Uptake and metabolism of carbamazepine (CBZ) by clam Ruditapes decussatus and its effects in biochemical responses