Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Urban groundwater Redox conditionsUrban groundwater contamination by residues of UV filters