Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Using equilibrium temperature to assess thermal disturbances in rivers