Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Using the duration of combined sewer overflow events for the calibration of sewer hydrodynamic models