Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

UV Filters Biodegradation by Fungi, Metabolites Identification and Biological Activity Assessment