Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Validation of a simple fouling model for a submerged membrane bioreactor