Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Variability of in-channel sediment storage in a river draining highly erodible areas (the Isabena, Ebro Basin)