Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Vibrio inhibens sp nov., a novel bacterium with inhibitory activity against Vibrio species