Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Viral and Bacterial Communities Collaborate through Complementary Assembly Processes in Soil to Survive Organochlorine Contamination