Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Volatile dimethylsiloxanes in market seafood and freshwater fish from the Xuquer River, Spain