Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Warmer night-time temperature promotes microbial heterotrophic activity and modifies stream sediment community