Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Wastewater Reuse in the Llobregat: The Experience at the Prat de Llobregat Treatment Plant