Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Water and sediment budgets unveiling contrasting hydro-sedimentary patterns in a mountainous Mediterranean catchment