Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Water diversion reduces abundance and survival of two Mediterranean cyprinids