Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Water management practices in Euro-Mediterranean hotels and resorts