Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Water quality and assessment under scarcity: Prospects and challenges in Mediterranean watersheds