Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Water quality assessment of rivers using diatom metrics across Mediterranean Europe: A methods intercalibration exercise