Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Water safety screening via multiplex LAMP-Au-nanoprobe integrated approach