Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

What do we still need to know about the ecohydrology of riparian zones?