Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

What is a river basin? Assessing and understanding the sociocultural mental constructs of landscapes from different stakeholders across a river basin