Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

When the fourth water and digital revolution encountered COVID-19