Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Why tRNA acquisition could be relevant to bacteriophages?