Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Women in limnology: From a historical perspective to a present-day evaluation