Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

(Xeno)metabolomics for the evaluation of aquatic organism’s exposure to field contaminated water