Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

ECOMEMB

Ecomemb és una empresa derivada de la Universitat de Girona i de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua. Regenerem membranes d'osmosi inversa per permetre la seva reutilització en el mateix procés original o en altres processos diferents. Treballem per convertir-nos en referents globals en la gestió sostenible de membranes d'osmosi inversa utilitzades en la dessalinització, promocionant un model de gestió circular que eviti llençar membranes amb utilitat als abocadors. https://www.ecomemb.com info@ecomemb.com