Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Aquesta línia de recerca estudia com la qualitat química i biològica de les aigües naturals i urbanes afecta la salut humana, animal i mediambiental (enfocament “Una Salut”). Un segon objectiu és el d’extreure dades químiques i biològiques de les aigües residuals per a avaluar l’estat de salut de les poblacions que les generen.

Temes d’investigació:

  • Epidemiologia basada en las aigües residuals: anàlisi de marcadors químics i biològics per avaluar els hàbits de consum i l’estat de salut de la població.
  • Contaminació de l’aigua i seguretat alimentària. (Micro)contaminants en mariscs i vegetals comestibles i impacte en la salut humana.
  • Impacte dels bacteris resistents als antibiòtics, els virus i altres patògens microbians en els tres compartiments de “Una Salut” (humans, animals i medi ambient).
  • Aigua potable i subproductes de desinfecció: Formació, destí i caracterització de precursors.

Investigadors