Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Contaminants químics en tractaments d’aigua

L’objectiu d’aquesta línia es l’estudi de l’aparició, destí i mecanismes de transformació dels contaminants químics durant el tractament de les aigües residuals i potables.

Temes d’investigació:

• Estudi del destí i comportament dels (micro)contaminants emergents en el tractament de les aigües residuals, aigües regenerades i aigua potable mitjançant tractaments convencionals i innovadors.
• Estudi de les transformacions biòtiques i abiòtiques de (micro)contaminants emergents, identificació de productes de transformació, caracterització de precursors i vies de transformació.
• Avaluació dels riscos associats als contaminants derivats del tractament de l’aigua.

Investigadors