Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Contaminants químics i microplàstics en sistemes aquàtics

L’objectiu principal de la línia és el d’estudiar la presència de contaminants de preocupació emergent, inclosos els microplàstics, al medi ambient per comprendre el seu origen i els processos que en controlen la seva distribució i els efectes sobre els ecosistemes.

Temes d’investigació:

  • Estudi del destí dels (micro)contaminants emergents i els microplàstics, en el medi aquàtic mitjançant mètodes analítics avançats.
  • Estudi de l’absorció i acumulació dels (micro)contaminants emergents en la biota aquàtica i en cultius agrícoles regats amb aigua regenerada.
  • Estudi de la transformació biòtica i abiòtica de contaminants per a comprendre els processos de degradació en el medi ambient.
  • Avaluació dels efectes dels contaminants en els ecosistemes aquàtics a través d’experiments in vivo, in vitro, i in silico així com metabolòmica.

Investigadors