Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Serveis ecosistèmics relacionats amb l’aigua dolça i solucions basades en la natura

Els models són plataformes heurístiques ideals per estimular el pensament crític i generar noves hipòtesis en les ciències ambientals.

Aquesta línia de recerca utilitza les tècniques de modelatge més avançades per destacar en els camps de la detecció i avaluació dels efectes dels canvis globals en el funcionament de les conques fluvials de la Mediterrània, i la gestió de la qualitat de l’aigua als embassaments.

Temes d’investigació:

  •  Avaluació de l’anàlisi actual d’oferta i demanda de serveis ecosistèmics relacionats amb l’aigua dolça a escala de massa d’aigua (DMA) i conca fluvial, i avaluació dels canvis d’aquests serveis a diferents escenaris, considerant tant el canvi global com els escenaris de gestió.
  • Desenvolupament de models de qualitat de l’aigua estadístics i basats en processos per avaluar els efectes de la purificació de l’aigua del servei ecosistèmic en contaminants seleccionats.
  • Disseny de solucions basades en la natura, com ara murs verds o actuacions de restauració de rius per a la depuració d’aigües.

Investigadors