Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Aquesta línia de recerca es centra en el cicle del carboni en els embassaments Mediterranis, els impactes del canvi climàtic sobre la qualitat de l’aigua que proporcionen, i els efectes de la contaminació amb antibiòtics en les comunitats bacterianes.

L’enfocament interdisciplinari i el treball a múltiples escales són trets distintius de la nostra recerca.

Temes d’investigació:

  • El cicle del carboni a les aigües dolces, incloses les emissions de diòxid de carboni i metà i l’enterrament de carboni orgànic als sediments, amb especial atenció a la reducció de les aigües continentals.
  •  Detecció i atribució dels impactes del canvi climàtic en llacs, embassaments i xarxes fluvials.
  • Pronosticar la qualitat de l’aigua a llacs i embassaments, i el destí dels contaminants emergents a gran escala.

Investigadors