Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Defensa de la tesi doctoral de Danilo Bertagna

Dilluns, 25 Juliol 2022

Danilo Bertagna va ser el primer becari d’ITN NOWELTIES a defensar la seva tesi doctoral “UV-LED advanced oxidation processes per a l’efficient removal d’organic micropollutants from water” el 21 de juliol a la Universitat de Zagreb.

Els supervisors del doctorat van ser Sandra Babic de la Universitat de Zagreb i Gianluigi Buttiglieri d’ICRA-TiA. El comitè per a la defensa de la tesi estava compost per Dragana Mutavdzć, Marin Kovacic i Davor Ljubas de la Universitat de Zagreb, Maria José Martín Sánchez de la Universitat de Girona, i Mira Petrovic, responsable de l’àrea de Qualitat de l’Aigua de l’ICRA i coordinadora del projecte ITN NOWELTIES.

Comparteix