Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Ajuda de l’Agència Estatal de Recerca al projecte ReUseMP3 dedicat al tractament d’aigua amb solucions basades en la natura

Dilluns, 30 Agost 2021

El projecte ReUseMP3 “Integració d’estratègies de reutilització de l’aigua inspirades en la naturalesa amb la presència i impacte de microcontaminants i microplàstics mitjançant anàlisi avançada¨, liderat pels investigadors de l’ICRA Sara Rodríguez-Mozaz i Gianluigi Buttiglieri, ha rebut 144.000€ de finançament en l’última convocatòria de “Projectes R+D+i” modalitat Reptes Investigació que concedeix l’Agència Estatal de Recerca (AEI) del Ministeri de Ciència i Innovació.

El projecte ReUseMP3 té com a objectiu explorar la viabilitat de les anomenades “solucions basades en la natura” (nature based solutions, NBS) per tractar diferents tipus d’aigües residuals i grises i reutilitzar-les com a aigua de reg per produir aliments en ciutats d’una forma més sostenible. En ReUseMP3 s’aplicaran una gran varietat de metodologies analítiques, incloses les anàlisis target de contaminants emergents coneguts, però també les anàlisi non-target de contaminants sospitosos i desconeguts per així proporcionar una visió més àmplia sobre la presència i eliminació de contaminants emergents, així com del seu impacte en el medi ambient i en la salut humana. Els microplàstics i els seus additius seran també objecte de recerca en els experiments de laboratori en condicions controlades amb aigües grises i reals, així com en els estudis de camp en condicions reals. Les dades generades durant el projecte permetran també el desenvolupament d’eines innovadores per al suport en la presa de decisions per a la gestió de l’aigua. Altres participants en el projecte són Diana Álvarez, Verónica Rocasalba, Marc Castaño i Ester Mendoza de l’ICRA, Eusebi Calle Ortega de la Universitat de Girona (UdG) i Quim Comas, amb doble afiliació en totes dues institucions.

Comparteix