Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Celebrada la reunió d’inici del projecte intoDBP, liderat per l’ICRA-CERCA

Dilluns, 06 Febrer 2023

Els dies 26 i 27 de gener de 2023, el projecte intoDBP va posar en marxa oficialment les seves activitats a la ciutat de Madrid. El projecte de quatre anys començarà ara a desenvolupar, provar, ampliar, validar i comparar eines i estratègies innovadores per protegir les captacions i minimitzar l’exposició humana als subproductes de desinfecció (DBP) sota els climes actuals i futurs.

El consorci està liderat per l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA-CERCA) i està format per 16 socis, entre els quals es troben investigadors, petites i grans empreses, experts en comunicació i serveis públics que han unit esforços per generar solucions interdisciplinàries, que donaran com a resultat una perspectiva renovada de la vigilància de l’aigua potable.

El primer dia de la trobada va es va iniciar amb l’explicació general del projecte, presentada per Maria José Farré, coordinadora d’intoDBP i investigadora ICRA-CERCA. Aquesta va anar seguida de presentacions per part de cada soci, sobre el seu paper i contribució al projecte. Durant la tarda, els socis van tenir l’oportunitat de visitar el quart pilot del projecte, la planta d’aigua potable del Canal d’Isabel II, on les aigües superficials es tracten a través de diferents etapes.

El segon i últim dia de la reunió inicial va presentar els quatre estudis de cas d’intoDBP portats a terme a tota Europa, on el projecte implementarà i validarà els seus productes transversals. La part final del matí va permetre als socis iniciar la seva col·laboració i fer una pluja d’idees, a través de debats fructífers entre els equips de treball.

El projecte intoDBP ha rebut finançament del programa de recerca i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea en virtut de l’acord de subvenció n°101081728. Per seguir les actualitzacions del projecte, consulteu els seus comptes de Twitter i LinkedIn.

Comparteix