Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Comença el projecte ANTARES sobre la transformació i eliminació d’antibiòtics en aigües residuals amb tecnologies emergents

Dimarts, 01 Setembre 2020

El passat mes de juny es va iniciar a l’ICRA el projecte ANTARES, un nou treball de recerca sobre l’“Anàlisi integrada del desenvolupament de resistència a antibiòtics i de les rutes de biotransformació de microcontaminants en tecnologies innovadores de tractament d’aigües residuals”.

Aquest és un projecte coordinat entre la Universitat de Santiago de Compostel·la i l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) i finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació de el Govern espanyol, amb un pressupost total de 365.000 euros i que es mantindrà fins al mes de maig de 2023. En aquest projecte, un equip de recerca de l’ICRA, dirigit per la Dra. Jelena Radjenovic i la Dra. Maite Pijuan, investigarà la millora de la degradació anaeròbica dels contaminants persistents en presència d’òxid de grafè biològicament reduït (bioRGO).

Les noves tecnologies de tractament anaerobi d’aigües residuals, com el bioreactor de membrana anaerobi (AnMBR), ofereixen diversos avantatges respecte als sistemes de fangs aerobis, per exemple, estalvi d’energia, producció de biogàs, recuperació de recursos, menor producció de llots i capacitat per degradar els contaminants persistents a la degradació aeròbia. No obstant això, els processos anaerobis es caracteritzen per llargs períodes d’arrencada, baixes taxes d’eliminació i susceptibilitat a les pertorbacions per sobrecàrrega orgànica, que són conseqüència de la lenta transferència d’electrons entre espècies (Interespecies Electron Transfer, IET) entre els bacteris fermentadors i les arquees metanògenes. Se sap que l’addició de materials conductors no biològics, com el carbó activat granular (CAG), accelera la metanogènesi deguda a l’adhesió dels bacteris a la superfície de l’CAG, que s’utilitza per a l’intercanvi d’electrons. L’addició de bioRGO millora la IET directa a causa de la gelificació i secreció de les espècies redox actives per part dels microorganismes. L’addició de bioRGO a una comunitat anaeròbica s’investigarà mitjançant assajos de potencial bioquímic de metà (BMP) en discontinu i en un bioreactor de membrana anaeròbic a escala pilot (AnMBR). S’espera que el bioRGO estimuli la floculació dels llots anaeròbics i redueixi així la incrustació de la membrana.

Comparteix