Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

EC-FATE: Avenços en les tècniques de monitoratge i de cribratge analític per a un millor coneixement del destí dels contaminants emergents de les aigües subterrànies

Dilluns, 02 Octubre 2023

El passat setembre de 2023 es va posar en marxa el projecte EC-FATE, liderat per Josep Mas-Pla i Meritxell Gros, i que durant tres anys desenvoluparà avenços en les tècniques de monitoratge i de cribratge analític per a conèixer millor el destí dels contaminants emergents de les aigües subterrànies.

EC-FATE s’emmarca dins del projecte ADVANCE4WATER (Advances in the fate, impact and remediation of pollutants for water sustainability), coordinat entre la Universitat de Barcelona, la Universidad de Castilla-La Mancha i ICRA-CERCA, i que va rebre l’ajuda Proyectos de Generación de Conocimiento 2022 (Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades).

El subprojecte d’ICRA-CERCA EC-FATE aborda dos temes d’alt interès. En primer lloc, millorar els mètodes analítics per a detectar una gamma més àmplia de contaminants emergents (ECs) i a concentracions encara més baixes gràcies als mètodes de cribratge avançats com l’UHPLC acoblat a HRMS d’alta resolució. En segon lloc, augmentar la capacitat de predicció de la presència d’ECs, especialment productes farmacèutics, a les aigües subterrànies. Aquests objectius són clau en el disseny d’un correcte monitoratge de la qualitat de l’aigua i en la implementació de plans de gestió contra la contaminació per ECs, objectiu compartit per múltiples òrgans de govern a diferents nivells institucionals.

La contaminació dels recursos hídrics és una gran amenaça per a la salut humana i ambiental. ADVANCE4WATER cerca una millor comprensió de la contaminació per nitrats, compostos orgànics volàtils halogenats i contaminants emergents com pesticides i compostos farmacèutics actius (PhACs) i el seu impacte ambiental en diferents entorns hidrogeològics. A més, pretén  desenvolupar tècniques avançades de remediació de baix cost per a diferents contaminants, un pas important en la mitigació dels impactes ambientals d’aquests compostos.

Comparteix