Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

El projecte intoDBP reuneix a Girona a entitats rellevants en el camp de l’aigua potable d’arreu del país

Dijous, 18 Gener 2024

Tenint en consideració que les previsions climàtiques anticipen episodis de sequera cada vegada més freqüents i de més durada a la regió mediterrània, és imperatiu buscar fonts alternatives d’aigua potable per millorar la resiliència climàtica respecte a aquest recurs. Solucions com la regeneració de l’aigua, la recàrrega d’aqüífers i la dessalinització ja són molt madures i han de ser implementades. En aquest context, sorgeixen nous reptes, com ara la necessitat d’investigar substàncies generades pel mateix tractament, com són els subproductes de la desinfecció, que poden ser diferents als tradicionalment generats quan l’aigua es recull d’embassaments naturals.

Seguint aquesta línia de treball, Girona ha acollit una trobada del panell d’experts dins del projecte europeu intoDBP, coordinat per l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA-CERCA). Un projecte que té com a objectiu crear eines i estratègies innovadores per millorar la gestió de la qualitat de l’aigua per a un ús humà segur i un medi ambient protegit, enfocat en els subproductes de la desinfecció. Un altre objectiu del projecte és també promoure l’ús d´aigua de l’aixeta enfront de l’aigua embotellada.

En aquesta reunió hi han participat entitats com l’Agència Catalana de l’Aigua, CatSalut, Aigües de Barcelona, Catalan Water Partnership, Universitat de Girona (LEQUIA), Dileka, Createch360, l’Observatori de l’Aigua de Terrassa, Consorci d’Aigües de Costa Brava i Girona (CACBGi), Cicle de l’Aigua del Ter (CATSA) i Meteocat.

En el marc de la trobada s’han presentat els avenços aconseguits durant el primer any de recerca, a més de recollir opinions dels diferents actors implicats. Entre els temes tractats destaquen la regulació actual, el futur del tractament i de la gestió de l’aigua potable i estratègies per augmentar l’ús de l’aigua de l’aixeta per part de la ciutadania enfront de l’aigua embotellada. L´aigua de l´aixeta és l’opció més segura, econòmica i ecològica. Tot i així les enquestes mostren que només un 50% de la ciutadania utilitza aquesta com a font d´aigua potable. A Girona, novament s’ha posat de manifest l’esforç, la implicació i la tecnologia avançada que tenim al nostre país, la qual cosa ens garanteix un subministrament d’aigua segur. Tot i que, de tant en tant, el gust es podria millorar, la seva seguretat és indiscutible.

Participació activa de la comunitat

En el projecte intoDBP, investigadors, petites i grans empreses, experts en comunicació i serveis públics s’uneixen per generar solucions interdisciplinàries, que generin una perspectiva renovada de vigilància de l’aigua potable, donin suport a la presa de decisions i a la governança i augmentin la resiliència del sistema. En aquest sentit, un dels punts principals del projecte són les activitats de comunicació, centrades en la participació activa de la comunitat de pràctica, la qual inclou organismes públics interessats, empreses de serveis d’aigua, i empreses privades entre d´altres. El principal mètode de comunicació consisteix en la implementació de panells de parts interessades dels casos d’estudi investigats en el projecte.

Maria José Farré de l’ICRA-CERCA coordina el projecte intoDBP amb durada de quatre anys i amb un equip format per socis d’Espanya, Irlanda, Xipre, Itàlia, Bèlgica, Israel, Àustria, EUA i Austràlia. Entre els socis espanyols que s´han reunit a Girona, es troben les entitats CEAB-CSIC, ISGlobal, S::can Iberia S.L., ATL i el Canal de Isabel II.

Comparteix