Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Finançament de 300.000€ per al projecte coordinat waterPRINT

Dilluns, 26 Juliol 2021

El projecte de recerca waterPRINT ¨Caracterització integral de matèria orgànica i biomarcadors en el cicle de l’aigua: estudi integrat de proteòmica ambiental i espectrometria de masses d’alta resolució de molècules petites¨, liderat per les investigadores de l’àrea de Qualitat d’Aigua del ICRA María José Farré i Mira Petrovic, ha rebut 300.000€ de finançament en l’última convocatòria de “Projectes R+D+i” modalitat Reptes Recerca que concedeix l’Agència Estatal de Recerca (AEI) del Ministeri de Ciència i Innovació.

waterPRINT està format pels subprojectes waterDOM (ICRA) i waterPROT (ICRA), aquest últim dirigit per Damià Barceló i Montse Carrascal. El projecte waterDOM ha rebut addicionalment finançament per a un contracte predoctoral.

El treball de l’ICRA en el projecte waterDOM té com a objectiu proporcionar mètodes i eines analítiques per a la caracterització global de la matèria orgànica dissolta mitjançant l’obtenció de perfils de masses amb espectrometria d’alta resolució. La fracció estudiada en el projecte waterDOM inclou matèria orgànica natural, compostos orgànics sintètics, productes de transformació com a subproductes de desinfecció i productes microbians solubles que hagin estat extrets prèviament per extracció en fase sòlida. WaterDOM validarà els enfocaments d’espectrometria de masses mitjançant la caracterització de perfils de matèria orgànica dissolta a través del tractament d’aigües per estimar i optimitzar la seva eficiència.