Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

L’ICRA-CERCA i el Bàsquet Girona presenten els primers resultats de l’estudi de consums d’aigua i energia al pavelló de Fontajau

Dimecres, 13 Desembre 2023

  • L’objectiu de la recerca feta entre la col·laboració del Bàsquet Girona i l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA-CERCA) és la millora de la sostenibilitat

L’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA-CERCA) i el Bàsquet Girona han anunciat els primers resultats de la seva col·laboració amb l’objectiu de implementar accions de millora de sostenibilitat i aplicar tecnologies innovadores en l’àmbit de la gestió i aprofitament local de l’aigua i els recursos associats.

En aquest context, el darrer juny es van presentar els primers resultats d’aquesta col·laboració, que es reflecteixen en l’estudi titulat “Estudi dels consums d’aigua i energia en el pavelló municipal de Fontajau, Girona”. Aquest treball se centra en l’anàlisi de la sostenibilitat al Pavelló Municipal de Fontajau, a Girona, amb especial atenció als consums d’aigua i electricitat, i ha comptat amb l’estreta col·laboració de l’Ajuntament de Girona.

L’estudi s’ha realitzat a dues escales diferents. D’una banda, s’ha realitzat una anàlisi més general que ha permès observar l’evolució del consum al llarg dels anys. D’altra banda, s’ha dut a terme una anàlisi més detallada per analitzar els consums d’aigua i energia en cada hora, proporcionant així una visió completa de l’ús d’aquests recursos en el pavelló.

Com a resultat d’aquest anàlisi, s’han formulat diverses recomanacions per millorar la gestió sostenible de les instal·lacions. Aquests suggeriments tenen en compte tant els aspectes econòmics com els beneficis en termes d’estalvi d’aigua. L’Ajuntament de Girona ja està aplicant de manera habitual algunes de les recomanacions que s’indiquen en l’estudi, que serveix també per assenyalar millores potencials en aquesta instal·lació emblemàtica de la ciutat.

Aquest treball conjunt de l’ICRA-CERCA i el Bàsquet Girona destaca l’interès i l’aposta per la sostenibilitat i la utilització eficient dels recursos en el pavelló municipal de Fontajau, Girona. Amb aquesta col·laboració, es busca contribuir a la preservació del medi ambient i promoure un ús responsable de l’aigua i l’energia en l’àmbit local. Això marca només el principi d’una sèrie d’iniciatives conjuntes que tenen com a objectiu la promoció de la sostenibilitat i l’eficiència en el consum d’aigua i energia.

El treball de recerca inclou també la realització d’un inventari, el control i diagnosis de l’aigua que gasta l’equipament, així com les possibilitats de millora. A més l’Institut implementarà la seva eina, Innowat, una tecnologia desenvolupada dins del projecte europeu R3water, que permet tenir un control de la despesa energètica de les instal·lacions i que ja ha aplicat en estacions depuradores d’aigües residualshttps://www.youtube.com/watch?v=xHMFA6va0iA i en diversos equipaments municipals, per reduir-ne els costos.

L’ICRA-CERCA i el Bàsquet Girona estan compromesos a continuar treballant junts per implementar les recomanacions derivades d’aquest estudi i promoure la consciència ambiental a través d’accions concretes.

Comparteix