Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Participació en el programa de Vigilància del SARS-CoV-2 en aigües residuals a Catalunya

Dijous, 01 Octubre 2020

Un equip d’investigadors de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) ha coordinat el disseny i el desplegament de la xarxa de vigilància del SARS-CoV-2 en l’aigua residual a Catalunya. Aquesta vigilància serveix com a sistema d’alerta anticipada per detectar canvis rellevants en la circulació del virus a les aigües. Els resultats es proporcionen en una plataforma web i es debaten setmanalment amb el Departament de Salut de Catalunya i l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

Es mostregen un total de 56 EDARs a tot el país que donen servei a 193 municipis, i que representen el 80% de la població catalana. L’equilibri territorial es garanteix mitjançant el control d’almenys 1 EDAR per comarca. 36 d’aquestes EDARs es mostregen setmanalment i 18 cada quinze dies. Cada dimarts es recullen mostres compostes de 14 hores proporcionals al cabal a l’entrada de les EDARs i s’envien immediatament a 3 laboratoris especialitzats per a l’anàlisi del SARS-Cov-2. Els laboratoris són el grup de recerca en Biologia Molecular de Virus Entèrics; el grup de recerca sobre Virus, Bacteris i Protozous d’Interès en Salut Pública i Seguretat Alimentària (VirBaP) i l’Àrea de Biotecnologia del Centre Tecnològic EURECAT, a Reus.

EURECAT ha desenvolupat el visor web sarsaigua.icra.cat en col·laboració amb l’ICRA per recopilar i integrar les dades generades pels laboratoris i les metadades generades pel mostreig. Aquesta plataforma permet la visualització de les dades de diferents maneres: d’una banda, un mapa interactiu del territori català que indica el nivell de circulació del virus i, de l’altra, gràfics i taules amb la concentració de les diferents dianes (N1, N2 i IP4) al llarg del temps.

Comparteix