Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Participem en la sessió d’experts sobre contaminants en el cicle integral de l’aigua de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Dimecres, 28 Abril 2021

El 24 d’abril tres investigadors d’ICRA, Gianluigi ButtiglieriMaria José Farré i Meritxell Gros, van participar en la “Sessió d’Experts: Contaminants emergents, perillosos, prioritaris i preferents a l’Àrea Metropolitana de Barcelona”. La trobada formava part d’una campanya d’obertura del Pla Director Estratègic del Cicle Integral de l’Aigua dins l’Àrea Metropolitana de Barcelona i pretenia aglutinar coneixement d’experts en temàtiques concretes amb l’objectiu de compartir coneixements, experiències i visions de futur en l’àmbit concret de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Un estudi previ encarregat per l’AMB i realitzat per Barcelona Regional havia evidenciat la necessitat d’incidir més en l’avaluació de la presència de contaminants emergents, perillosos, prioritaris i preferents per tal d’assumir nous enfocs que permetin ampliar el coneixement i poder aplicar futures mesures per assolir un bon estat ecològic de les masses d’aigua de la regió metropolitana. En aquest sentit, durant la sessió es va debatre sobre diferents preocupacions en relació a la gestió dels contaminants en el cicle integral de l’aigua.

Comparteix