Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

El projecte GRAPHEC: Tractament electroquímic escalable basat en grafè per a la destrucció completa de “productes químics duradors” en aigües contaminades

Dimecres, 20 Març 2024

Les substàncies poli i perfluorollogades (PFAS) s’utilitzen des de la dècada de 1940 i es coneixen com a “substàncies químiques eternes” a causa de la seva extrema persistència a les estratègies avançades de tractament d’aigües (residuals). A causa de la força de l’enllaç C-F, cada molècula alliberada de PFAS roman al medi ambient. Actualment es coneixen més de 9.000 PFAS, la majoria dels quals són extremadament resistents a qualsevol tipus de degradació i presenten un potencial elevat de bioacumulació i toxicitat.

Els processos electroquímics poden abordar el repte de la presència de PFAS a l’aigua, sempre que el material de l’ànode sigui de baix cost i pugui trencar l’enllaç C-F sense formar subproductes tòxics. L’ànode d’esponja de grafè desenvolupat pel nostre equip és el primer material que compleix els dos requisits.

L’objectiu d’aquest projecte és ampliar el tractament electroquímic basat en elèctrodes d’esponja de grafè i provar-ne el rendiment a llarg termini en la degradació de PFAS de corrents residuals complexos. Això ens permetrà respondre a qüestions científiques i tècniques clau necessàries per a una major adopció de la tecnologia per part de la indústria de l’aigua, moltes relacionades amb els mecanismes fonamentals del trencament electroquímic de l’enllaç C-F i les característiques del grafè polaritzat anòdicament.

Basant-se en els resultats obtinguts fins ara a escala de laboratori, la tecnologia GRAPHEC té un gran potencial per convertir-se en una tecnologia sostenible de destrucció sense productes químics de les aigües residuals carregades de PFAS i aconseguir la seva destrucció completa a temperatura i pressió ambient, a unitats modulars, amb un cost baix de capital i d’explotació.

Finalment, aquest projecte també pretén conservar la propietat intel·lectual existent i aconseguir la participació dels primers adoptants de la tecnologia a Europa i fora per formar una xarxa madura de futurs clients i assolir un nivell de preparació tecnològica (TRL) 6 al final del projecte. El projecte oferirà una nova tecnologia de plataforma per a l’eliminació de substàncies químiques tòxiques i persistents de l’aigua i és probable que exerceixi un paper clau al Programa d’Acció Ecològica de la UE per garantir un medi ambient lliure de substàncies tòxiques.

Comparteix