Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Projecte SAD sobre la reutilització d’aigua residual urbana

Dimarts, 18 Maig 2021

El 12 de maig, en el marc del projecte SUGGEREIX, es va celebrar una reunió entre els socis del projecte (EURECAT, CETAQUA, UPC, CWP i ICRA) i els membres del grup d’experts en reutilització de l’aigua a Catalunya (Agència Catalana de l’Aigua, Agència de Salut Pública de Catalunya, Aigües de Barcelona, AMB, Aigües del Prat i AITASA).

Durant la trobada els socis del projecte van fer una introducció del Sistema d’Ajuda a la Decisió (SAD) i de la base de coneixement sobre reutilització de l’aigua que s’està desenvolupant en el projecte. El SAD serà una eina en línia que ajudarà l’usuari a prendre decisions per a un projecte de reutilització d’aigua residual urbana. Després de la introducció, els membres del grup d’experts van exposar els seus punts de vista i propostes de punts importants a incorporar-hi. Tota la informació aportada va ser molt constructiva i en la mesura del possible es considerarà en el SAD.

Es preveu que aquestes reunions periòdiques amb el grup d’experts es repeteixin. En la propera reunió se’ls presentarà el primer prototipus de SAD, que ha de permetre proporcionar informació a l’usuari sobre possibles trens de tractament necessaris per aconseguir una aigua regenerada amb una determinada qualitat segons els usos a què es vulgui destinar.

Comparteix