Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Publicat l’estudi sobre la predicció de l’NDMA-FP a la revista Environmental Science: Water Research & Technology

Dijous, 16 Desembre 2021

Els investigadors d’ICRA, Josep Sanchís, Mira Petrovic i Maria José Farré, han publicat recentment l’article “Prediction of NDMA formation potential using non-target analysis data: a proof of concept” (Predicció del potencial de formació de NDMA mitjançant dades d’anàlisi no objectiva: una prova de concepte) a la reconeguda revista Environmental Science: Water Research & Technology.

El NDMA és un DBP perillós inclòs a la normativa sobre aigua potable. Anticipar-ne la formació abans del tractament de l’aigua potable (és a dir, la cloraminació) és essencial per a la gestió de la qualitat de l’aigua i el control dels DBP. L’estudi pretén predir l’NDMA-FP de les aigües naturals fent servir algoritmes de predicció basats en LC-HRMS, que superen les limitacions de les anàlisis de precursors de NDMA i de les proves de cloraminació per lots.