Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

RECERCA ICRA: ELECTRON4WATER

Dilluns, 11 Gener 2021

ELECTRON4WATER és un projecte ERC Starting Grant dirigit per Jelena Radjenovic, investigadora ICRA i professora de Recerca ICREA. Aquest projecte, de cinc anys de durada i amb un pressupost d’1,5 milions, se centra en el desenvolupament de materials d’elèctrodes nanoestructurats i el seu ús per al tractament electroquímic de l’aigua. El seu principal objectiu és aconseguir una eliminació més completa dels contaminants orgànics, inorgànics i microbians persistents de l’aigua contaminada, i amb baixos costos de capital i funcionament.

L’equip del projecte està format actualment per cinc estudiants de doctorat i dos becaris de recerca postdoctorals, que treballen en el desenvolupament i la síntesi dels materials nanoestructurats, i en l’avaluació exhaustiva dels sistemes electroquímics equipats amb aquests materials per a l’eliminació i la degradació d’una sèrie de contaminants persistents de l’aigua.

Recentment l’equip ha presentat una sol·licitud de patent a la UE per al tractament electroquímic de l’aigua amb elèctrodes d’esponja de grafè de baix cost i s’espera que aquests sistemes s’apliquin aviat en el tractament descentralitzat de l’aigua.

Els sistemes electroquímics equipats amb els elèctrodes d’esponja de grafè són capaços d’inactivar virus i bacteris, i degradar contaminants orgànics persistents com les substàncies perfluoroalquilades i polifluorades (PFAS), els antibiòtics i altres, sense comprometre la qualitat de l’aigua tractada i sense formar subproductes tòxics.

Comparteix