Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

RECERCA ICRA: WIAT (Wastewater Impact Assesment Tool)

Dimarts, 15 Juny 2021

El projecte WIAT (Wastewater Impact Assesment Tool) és una activitat que es troba dins la iniciativa Wastewater Zero, l’objectiu de la qual és conscienciar les empreses sobre la importància de reduir l’impacte de la gestió inadequada d’aigües residuals i impulsar-les a fer millores per tal de tenir un impacte positiu tant en el clima, com en la biodiversitat i la seguretat de l’aigua. Aquesta iniciativa està organitzada pel WBCSD (World Business Council for Sustainable Development), una organització dirigida pels CEO de més de 200 empreses internacionals que treballa per efectuar una transició cap a un planeta més sostenible.

La durada del projecte és de 9+12 mesos (fase 1 i 2), i hi participen Joan Saló, Ventura Campillo, Lluís Corominas i Vicenç Acuña. Aquest projecte de transferència es realitza conjuntament amb investigadors de The Earth Genome FH20.

L’objectiu principal és que les corporacions industrials puguin tenir una visió dels impactes externs de la generació de l’aigua residual a les seves instal·lacions a escala global sobre la seguretat de l’aigua, biodiversitat i clima; i no només això, sinó que a nivell local ha de ser capaç d’estimar les emissions de gas d’efecte hivernacle produïts per les seves indústries (tant de les existents com de les previstes per l’usuari). Per tal de facilitar la interacció amb l’usuari, el projecte WIAT ha de seguir els estàndards definits per la CDP (Carbon Disclosure Project) i la GRI (Global Reporting Initiative), organitzacions que ajuden a comprendre i comunicar a empreses i governs els seus impactes en qüestions com el canvi climàtic, entre d’altres.

Comparteix