Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Un estudi revela que els rius Llobregat i Besòs aboquen al mar aproximadament mitja tona de plàstic a l’any

Dimecres, 19 Febrer 2020

Una recent recerca sobre la quantificació de residus flotants a les desembocadures dels rius Llobregat i Besòs, pròxims a la ciutat de Barcelona, estima que els dos rius aboquen al mar Mediterrani entre 0.4-0.6 tones de plàstic a l’any.

L’estudi ha estat realitzat per l’IDAEA-CSICICRACEIMAR-INMAR-Universidad de CádizComisión Europea-JRC i l’Asociación Paisaje Limpio. I s’emmarca en el projecte RIMMEL, dirigit pel Joint Research Centre de la Comissió Europea, i creat davant la necessitat de quantificar les aportacions de residus flotants que arriben des de les aigües continentals a la mar.

Atès que la major part de les deixalles marines prové de terra, els rius són una peça clau per quantificar la quantitat de residus que acaben en la mar. L’objectiu de la recerca ha estat recaptar la major quantitat de dades possibles, per crear un model estadístic dels residus flotants més comuns, que permeti desenvolupar estratègies de futur per mitigar el problema de les deixalles marines.

Tots dos rius van ser mostrejats des d’octubre de 2016 a setembre de 2017. La metodologia emprada està basada en l’observació de la làmina d’aigua superficial durant 30 i 60 minuts a la setmana, des d’una posició elevada i pròxima a la desembocadura del riu. L’objectiu és identificar i classificar, mitjançant una app específica per a aquest estudi, els residus flotants majors o iguals a 2,5 cm (denominats macroresidus), conforme a la llista d’ítems descrits a la Directiva Marc sobre Estratègies Marines.

Durant tot l’any van ser identificats 684 ítems entre els dos rius i, conforme a les pautes del projecte RIMMEL, es van classificar en les següents categories: plàstic, paper, metall, goma, tèxtil i fusta. Els resultats van ser molt similars en tots dos rius, i el plàstic va ser la categoria més freqüent en els residus flotants observats; 67,7% en el riu Llobregat i 50,5% en el riu Besós i els residus més freqüents els envasos, les peces de plàstic, les ampolles de plàstic i les bosses de plàstic. Ítems que coincideixen amb els dels 17 rius de la regió del Mediterrani, mostrejats a través del projecte RIMMEL.

Per obtenir els resultats, s’ha dut a terme una extrapolació de l’amplària mostrejada a l’ample total del riu i s’ha normalitzat el temps de mostreig per expressar el flux de residus caracteritzats per hora. S’estima que aproximadament 0.4-0.6 tones de plàstic són abocades durant un any per aquests dos rius, a la Mar Mediterrània.

Les possibles fonts de contaminació dels residus flotants observats sorgeixen fonamentalment de centres urbans i activitats d’oci i, en una menor proporció, de la indústria.

Aquestes dades són importants, però no deixa de ser una primera presa de contacte. S’ha de continuar investigant per a identificar les causes i fonts dels residus oposats en els rius Llobregat i Besós, i posar en pràctica diferents metodologies que permetin contrastar les dades aportades per aquest estudi sobre macroresidus flotants, i que, a més, permetin quantificar els residus no flotants que puguin trobar-se a la llera del riu.

L’article de recerca pot consultar-se sota el títol “Riverine anthropogenic litter load to the Mediterranean Sea near the metropolitan area of Barcelona, Spain” en la revista científica Science of the Total Environment.

Sobre Paisaje Limpio

Associació sense ànim de lucre creada el 2004 amb l’objectiu de conscienciar al ciutadà sobre el problema de l’abocament incontrolat i la cura del medi ambient.

L’Associació Paisaje Limpio continuarà amb els treballs de mostreig de macroresidus en el riu Llobregat, en un treball emmarcat dins del projecte ANAVES de Libera, amb l’objectiu de quantificar, identificar fonts d’origen i trobar una solució al problema dels residus.

Sobre IDAEA-CSIC (Barcelona)

L’Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua (IDAEA) és un institut de recerca multidisciplinària fundat el 2008 que reuneix una àmplia gamma de coneixements especialitzats en ciències ambientals. En particular, el departament de Química Ambiental és un grup divers i altament interdisciplinari de científics les recerques dels quals se centren en els processos que influeixen en l’especiació química dels sistemes naturals, la mobilitat i la destinació dels contaminants en el medi ambient (aigua, aire, sòl, cultius i biota), els processos que afecten la toxicitat i biodisponibilitat dels contaminants i molts aspectes de la rehabilitació d’aquests.

Sobre ICRA (Girona)

L’Institut Català de la Recerca de l’Aigua (ICRA) és un centre multidisciplinari de recerca en aigua creat el 26 d’octubre de 2006 pel govern de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Programa de Centres de Recerca de Catalunya (CERCA).

La recerca que es duu a terme a l’ICRA es refereix a tots els aspectes relacionats amb l’aigua, especialment aquells que tenen a veure amb el seu ús racional i els efectes de l’activitat humana sobre els recursos hídrics.

Comparteix